Skip to main content

Landvetter Motor och Maskin, ny återförsäljare för Protqtors Hitachi-Modeller.

By december 1, 2015december 23rd, 2015nyheter

Vi har nu anpassat Protqtor dieselstöldskydd för fler märken och modeller.

Sedan mitten av november kan man köpa Protqtor för Hitachi hos Landvetter Motor och maskin. Vi lanserade Protqtor för Hitachi-modeller tidigare i höst och har fått igång försäljning via vår hemsida, säger Niklas Jakobsson.

Jordnära återförsäljare är en förutsättning

Vi sökte efter återförsäljare i Västsverige med ett brett nätverk av maskinentreprenörer i sitt befintliga nätverk av kunder. Dels vill vi ha en bra dialog med återföräljaren men även att återförsäljaren skall äga en bra relation med sina befintliga kunder. Syftet med detta är att vi kan få snabba kommunikationsvägar mellan användare och produktion.

Marknadens önskemål och ideer

Protqtor är från början och fortfarande en produkt som är framtagen av operatörer och anläggningsentreprenörer för likasinnade. Därför tror vi att alla ideer och tankar kring produkten i stort sett bör komma från de som använder och har nytta av produkten än någon annan.

Stefan Hansson, en sann verkmästare

Ansvarig för försäljning och kundkontakt på Landvetter Motor och Maskin är Stefan Hansson, det är han som beslutat att företaget skall ha Protqtor i sitt sortiment men den enkla motiveringen, – det är en lika enkel lösning som den är bra. Det är bara att inse att den inte stoppar tjuven som inte dras för något medel, men den skyddar vid ett försök.