VAD ÄR PROTQTOR?

ProtQtor [protektor] är ett robust och säkert dieselstöldskydd som funnits på marknaden sedan 2014. Inledningsvis säljs ProtQtor via Swecon och för Volvos grävmaskiner, men produktutveckling pågår för att bredda sortimentet till att omfatta även andra typer av anläggningsmaskiner och andra märken.

Visa mer

GRÄVMASKINER

Visa mer

DUMPER

HJULLASTARE

Visa mer

INSTALLATIONSVIDEO

MONTERAS ENKELT PÅ ALLA STANDARD MASKINER

ProtQtor levereras med de tillbehör som behövs för att montera marknadens enklaste slangningsskydd.

DIESELSPÅRNING

GE DIN DIESEL ETT UNIKT DNA

Några milliliter färglös kemisk spårningsvätska i dieseltanken är en ny metod för att hejda dieselstölderna på landsbygden. Det ger dieseln ett unikt DNA och förenklar polisens arbete som redan vid vägkanten ska kunna avgöra om dieseln är DNA-märkt. Det går att märka diesel både i bulk och i enskilda maskintankar. Om den misstänkte tjuven har slangat diesel på flera gårdar går det att sortera ut olika DNA-märkningar vid analys.

Visa mer

Kontakt

POSTADRESS

Protqtor (trademark)
Box 27
461 21 Trollhättan

Försäljning och Tekniska frågor

Niklas Jakobsson
070 – 559 05 58
niklas@www.protqtor.se