ProtQtor är i sin robusthet överlägset de dieselstöldskydd som finns på marknaden idag.

GE DIN DIESEL ETT UNIKT DNA

Några milliliter färglös kemisk spårningsvätska i dieseltanken är en ny metod för att hejda dieselstölderna på landsbygden. Det ger dieseln ett unikt DNA och förenklar polisens arbete som redan vid vägkanten ska kunna avgöra om dieseln är DNA-märkt. Det går att märka diesel både i bulk och i enskilda maskintankar. Om den misstänkte tjuven har slangat diesel på flera gårdar går det att sortera ut olika DNA-märkningar vid analys.

Vi samarbetar med en nordisk återförsäljare som tagit fram en produkt som gör det möjligt att följa upp dieselstölder genom att man tillsätter en unik substans i tanken. Detta gör det möjligt att identifiera varifrån ett beslag av stulen diesel härstammar från.

Diesel DNA innehåller spårämnen som vid analys visar vems bränsle det är. 

– Man tillsätter ca 30 ml per m3 dieselolja.

– Inte skadlig för motorer

– Polis behöver endast 6 cl för ett test vid vägkanten

– Finns det fler spårämnen, ( ägare) kan detta spåras i samma prov

– 3 års avtal säkrar ditt dna över lång tid

Är du intresserad?

Kontakta då Crimestoppers Sweden på 0771– 414 414 för mer information och priser.