Protqtor har en robust och säker konstruktion som är mycket svår att forcera.

– Mycket enkel att montera

– Ingen åverkan på tanken

– Det enda effektiva stöldskyddet