PROTQTOR LANSERADES INLEDNINGSVIS FÖR GRÄVMASKINER.

PÅ SIKT KOMMER STÖLDSKYDDET ÄVEN ATT ERBJUDAS TILL ANDRA TYPER AV ENTREPENADMASKINER, SAMT FASTA INSTALLATIONER.

Du  monterar ProtQtor utan problem under 15 min.

 ProtQtor leveras med de tillbehör som behövs för att montera marknadens enklaste slangningsskydd.