PROTQTOR LANSERADES INLEDNINGSVIS FÖR GRÄVMASKINER.

PÅ SIKT KOMMER STÖLDSKYDDET ÄVEN ATT ERBJUDAS TILL ANDRA TYPER AV ENTREPENADMASKINER, SAMT FASTA INSTALLATIONER.

Monteras enkelt på alla standardmaskiner.

 ProtQtor levereras med de tillbehör som behövs för att montera marknadens enklaste slangningsskydd.